Wie doet wat – Huisartspraktijk M.K. van den Berg – Apeldoorn
Amphion 34 7314AT Apeldoorn Tel:055-5214071
Header afbeelding

Wie doet wat

Assistente, POH, diëtiste

Assistente (Tessa, Karin en Jeanine):
De assistente zal u telefonisch te woord staan als u belt naar de praktijk. Indien u een afspraak maakt zal zij u vragen naar de reden hiervan. Hiervoor is zij opgeleid en zij doet dit om een inschatting te maken van de ernst van uw klachten. Naast haar telefonische werkzaamheden heeft zij een aantal andere taken zoals:

Herhaalrecepten, opvragen van uitslagen, EHBO, bloeddrukmetingen, uitstrijkjes, suikermetingen, injecties, urineonderzoek, zwangerschapstests, enz.

Praktijkondersteuner Somatiek -POH-S (Eline en Dympha):
De praktijkondersteuner (POH) begeleidt mensen met chronische aandoeningen die veel zorg behoeven, zoals diabetes en longziekten. Ook doet zij het cardiovasculaire spreekuur en een deel ouderenzorg. U kunt een afspraak met haar maken via de assistente.

Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheid -POHGGZ (Jeanine):

De POHGGZ begeleidt mensen die met psychische problemen te maken hebben maar niet hoeven te worden doorverwezen naar een psycholoog. Dit kan meestal met een beperkt aantal gesprekken waarbij genoeg tijd wordt genomen.  Zij is daarvoor getraind en zeer ervaren. Ook houdt zij zich bezig met de zorg voor kwetsbare ouderen.

Medisch secretaresse / Management ondersteuner huisarts ( Brenda ):
Brenda is medisch secretaresse. Zij zorgt op de achtergrond dat iedereen zijn werk goed kan doen en is de belangrijkste spil in de dagelijkse administratie van de praktijk. Ook zal u haar soms aan de telefoon kunnen treffen. Daarin ondersteunt zij op bepaalde tijden de assistente. Ook verzorgt zij enkele medische handelingen, zoals 30 minuten bloeddrukmetingen.

Diëtiste (Linda):
Op de vrijdagochtend werkt Linda Roskam in de praktijk. Zij werkt bij voor ‘dietheek’ en is gedetacheerd oa in onze praktijk. Zij kan u begeleiden bij allerlei dieetvraagstukken. Een verwijzing kunt u aan de assistente vragen, of met de huisarts bespreken.  Voor een afspraak met Linda belt u naar 088-4253600, of kijkt u op www.dietheek.nl